Librettist / Komponist

13 Band/Bände in 0.006 Sek.

1 - 10    
Bajazette
Venezia - unbekannt - 1723 - Rom, Deutsches Historisches Institut -- Rar. Libr. Ven. 565/573#570 - [Relevanz: 100%]
Librettist / Komponist: Gasparini, Francesco ; Piovene, Agostino
Cunegonda
Venezia - unbekannt - 1726 - Rom, Deutsches Historisches Institut -- Rar. Libr. Ven. 594/599#595 - [Relevanz: 100%]
Librettist / Komponist: Vivaldi, Antonio ; Piovene, Agostino
La principessa fedele
Venezia - unbekannt - 1709 - Rom, Deutsches Historisches Institut -- Rar. Libr. Ven. 437/442#439 - [Relevanz: 100%]
Librettist / Komponist: Gasparini, Francesco ; Piovene, Agostino
Marsia deluso
Venezia - unbekannt - 1714 - Rom, Deutsches Historisches Institut -- Rar. Libr. Ven. 486/493#486 - [Relevanz: 100%]
Librettist / Komponist: Pollarolo, Carlo Francesco ; Piovene, Agostino
Nerone
Venezia - unbekannt - 1721 - Rom, Deutsches Historisches Institut -- Rar. Libr. Ven. 594/599#597 - [Relevanz: 100%]
Librettist / Komponist: Orlandini, Giuseppe Maria ; Piovene, Agostino
Polidoro
Venezia - unbekannt - 1715 - Rom, Deutsches Historisches Institut -- Rar. Libr. Ven. 486/493#489 - [Relevanz: 100%]
Librettist / Komponist: Lotti, Antonio ; Piovene, Agostino
Porsena
Venezia - unbekannt - 1713 - Rom, Deutsches Historisches Institut -- Rar. Libr. Ven. 473/480#477 - [Relevanz: 100%]
Librettist / Komponist: Lotti, Antonio ; Piovene, Agostino
Publio Cornelio Scipione
Roma - unbekannt - 1713 - Rom, Deutsches Historisches Institut -- Rar. Libr. Op. 18. Jh. 121 - [Relevanz: 100%]
Librettist / Komponist: Piovene, Agostino
Publio Cornelio Scipione
Venezia - unbekannt - 1712 - Rom, Deutsches Historisches Institut -- Rar. Libr. Ven. 466/472#468 - [Relevanz: 100%]
Librettist / Komponist: Pollarolo, Carlo Francesco ; Piovene, Agostino
1 - 10